TRÌNH BÀY SẢN PHẨM

Máy thêu nắp Nhà sản xuất của

Lejia Electrical Machinery Co., Ltd đã đóng vai trò là Trung Quốc Các nhà sản xuất máy thêu nắp và đề nghị Máy thêu mũ đội đầu trong đó đã thiết kế, phát triển và sản xuất riêng hàng loạt máy thêu vi tính thương mại với các chức năng phẳng (tốc độ cao), hai mặt, sequins, chenille & chuỗi, băng & nối, búi và các chức năng hỗn hợp, v.v. Giá máy thêu thương lượng. Không có vấn đề gì đối với Máy thêu một đầu giá rẻ, Máy thêu hai đầu, Máy thêu nhiều đầu, Máy thêu đa năng, công ty Lejia sắp cung cấp giá Máy thêu tốt nhất. Mức giá từ 2000 $, 5000 $, 8000 $, 15000 $,… Luôn có một chiếc máy thêu giá cả phải chăng cho bạn. Bạn cũng có thể OEM / ODM Máy thêu hình ống LJ-Cap / T-shirt tại Lejia Machine.

Bản quyền Chiết Giang Lejia Electrical Machinery Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.

Đăng nhập   Nhà cung cấp máy thêu nắp